งานทำบุญสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561

งานทำบุญสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของสำนกวิชา โดยในปี 2561 นี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักวิชาในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชาฯ E3A ชั้น 2 โดยมีผู้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน

Share this