QR code สำหรับเอกสารปฐมนิเทศ นศ.ใหม่

นักศึกษาใหม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศด้วยการสแกน QR code ที่ให้มานี้

Share this