การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 (TCAS'62)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS'62)

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561
ทางเว็บไซต์: http://admission.mfu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

Share this