ติดต่อเรา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาคารสำนักวิชา E3A
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ​57100
โทรศัพท์: 0-5391-6738, 0-5391-6739
โทรสาร: 0-5391-6737
อีเมลล์: agro-industry@mfu.ac.th
 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน

Share this